מידע ושירותים מקוונים
מידע מרשם החברות
 
שם תאגיד: מספר תאגיד:
   

אימות משתמש:
 
 
ניתן לחפש לפי מספר תאגיד או לפי שם תאגיד, ללא סימני פיסוק.
המידע כאמור, ניתן ללא עלות וכשירות לציבור. מידע זה עלול להיות חסר, בלתי מדויק או בלתי מעודכן.
לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, לרבות לעניין כתובת החברה/השותפות, יש לעיין בתיק התאגיד.